Kĩ thuật chăn nuôi
> Thú y
26/06/2015 02:06:51
Ảnh hưởng của chế phẩm bột Mistral đến khả năng tăng trọng và hiệu quả phòng bệnh ở lợn con theo mẹ / Effect of Mistral on weight gain ability and preventive efficiency in nursery

Hoàng Thị Phi Phượng* Phạm Thị Thanh Hoa Nguyễn Thi Hương Phạm Thị Thuý và Trần Thanh Huyền Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương *Tác giả liên hệ: Hoàng Thị Phi Phượng – Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương Tel: 0988.133841; Email: loanphuong65@yahoo.com

ĐẶT VẤN ĐỀ

Chăn nuôi lợn nái sinh sản là một khâu rất quan trọng trong ngành chăn nuôi lợn. Số lượng lợn con cai sữa hàng năm của mỗi nái là nhân tố đóng góp chính tới hiệu quả kinh tế của mỗi đơn vị chăn nuôi. Ở những cơ sở chăn nuôi tốt tỉ lệ lợn con chết trong giai đoạn theo mẹ là 5-8% trong đó khoảng 30% số lợn con chết trước hoặc trong khi sinh 44% chết trong 2 ngày đầu tiên sau khi đẻ chính vì vậy công tác quản lý chăm sóc lợn con sơ sinh là rất quan trọng.

Khi lợn con được sinh ra chúng phải trải qua stress do giảm nhiệt độ đột ngột đặc biệt là vào mùa đông hơn nữa toàn bộ cơ thể lợn con sơ sinh đều bị ướt do nước ối của lợn mẹ nên chúng sẽ mất năng lượng trong quá trình làm khô cơ thể và để chống lạnh. Điều này khiến cho thời gian tiếp cận và bú sữa đầu của lợn con lâu hơn trong khi thành phần của sữa đầu thay đổi chỉ vài giờ sau khi sinh. Chính vì vậy lợn con được bú sữa đầu càng sớm khả năng chống chịu bệnh và sức sống càng tốt. Mặt khác cơ thể của lợn sơ sinh bị ướt là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn sẵn có ở chuồng nuôi thâm nhập phát triển và gây bệnh.

Mistral là hỗn hợp từ tảo biển khoáng núi lửa thực vật hấp thu tinh dầu và chất làm lành vết thương. Mistral không độc và có tác dụng làm khô cơ thể lợn con ngay sau khi sinh giúp lợn con không bị nhiễm lạnh và ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhiễm. Bột Mistral đã được dùng phổ biến ở Châu Âu Châu Mỹ và ở Thái Lan Đài Loan.

Trong một vài năm gần đây sản phẩm bột Mistral đã được dùng ở Việt Nam song chưa có nghiên cứu nào đánh giá hiệu quả của việc sử dụng bột Mistral. Chính vì vậy nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm bột xoa cho lợn con sơ sinh đến khả năng tăng trọng và hiệu quả phòng bệnh ở lợn con giai đoạn theo mẹ.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 7 năm 2008 tại trại lợn giống hạt nhân Thụy Phương thuộc Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương. 72 ổ lợn con được chia ngẫu nhiên thành ba lô đồng đều về giống và lứa đẻ của lợn mẹ.

Mỗi lô gồm 24 ổ đẻ.

Lô 1: sử dụng bột xoa Mistral của Pháp

Lô 2: sử dụng bột xoa của Việt Nam

Lô 3 (đối chứng): không sử dụng bột xoa

Lợn con được xoa bột ngay sau khi sinh ra xoa từ cổ trở xuống xoa toàn bộ cơ thể và sau đó rắc một lớp mỏng nơi lợn con nằm.

Các chỉ tiêu theo dõi

Khối lượng lúc sơ sinh (bắt đầu thí nghiệm) và cai sữa 21 ngày tuổi (kết thúc thí nghiệm)

Tỉ lệ mắc bệnh thời gian điều trị khỏi và tỉ lệ chết do tiêu chảy

Tỉ lệ mắc bệnh thời gian điều trị khỏi và tỉ lệ chết do viêm da

Chi phí thức ăn cho lợn mẹ trong giai đoạn nuôi con

Chi phí thức ăn cho lợn con trong giai đoạn theo mẹ

Chi phí thuốc thú y của từng lô trong giai đoạn thí nghiệm

Chi phí mua bột xoa

Tính hiệu quả kinh tế

Khối lượng (KL) lợn con tăng = KL lúc kết thúc TN – KL lúc bắt đầu TN.

Tổng thu = KL lợn con tăng x đơn giá /kg P

Tổng chi = Chi phí TĂ cho lợn mẹ + TĂ cho lợn con + Thuốc thú y + Giá mua bột xoa

Hiệu quả kinh tế = Tổng thu - Tổng chi

Xử lý số liệu

Số liệu thu thập được xử lý thống kê bằng phần mềm Minitab 13.0 trên máy tính.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm bột xoa cho lợn con sơ sinh đến tăng khối lượng và tỉ lệ hao hụt lợn con trong giai đoạn theo mẹ

Kết quả xác định ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm bột xoa cho lợn sơ sinh đến tăng khối lượng và tỉ lệ hao hụt của lợn con giai đoạn theo mẹ được trình bày ở bảng 1. Các chỉ tiêu tăng khối lượng và tỉ lệ hao hụt ở lô sử dụng bột xoa của Pháp và lô sử dụng bột xoa của Việt Nam không có sự sai khác rõ rệt (P > 005). Số con cai sữa ở lô sử dụng bột xoa của Pháp (967 con/ổ) cao hơn lô sử dụng bột xoa của Việt Nam (958 con/ổ) và cao hơn lô đối chứng (954 con/ổ) (P = 0043).

Khối lượng lợn con cai sữa ở lô sử dụng bột xoa của Pháp (5945 kg/ổ) và lô sử dụng bột xoa của Việt Nam (5865 kg/ổ) cao hơn so với lô đối chứng (5639 kg/ổ) (P = 0046). Tương tự tăng khối lượng của lợn ở lô sử dụng bột xoa của Pháp (22974 g/con/ngày) và lô sử dụng bột xoa của Việt Nam cao hơn lô đối chứng (21861g/con/ngày) (P = 0037). Tỉ lệ hao hụt lợn ở lô sử dụng bột xoa của Pháp (492%) thấp hơn so với lô sử dụng bột xoa của Việt Nam (535%) và thấp hơn so với lô đối chứng (653%).

Bột xoa có tác dụng làm khô cơ thể ngay lập tức giúp cho lợn con không bị lạnh làm sạch và nhanh khô cuống rốn phòng nhiễm trùng qua đường rốn. Lợn con nhanh cứng cáp sau khi sinh dễ dàng tiếp xúc với vú mẹ và sớm bú được sữa đầu. Đó chính là nguồn năng lượng cũng như khả năng miễn dịch từ mẹ truyền cho con. Theo Lumb (2003) tỉ lệ chết của lợn con theo mẹ ở lô có sử dụng bột xoa Mistral thấp hơn 13% và khối lượng lợn con cai sữa tăng 37% so với lô đối chứng. Kết quả trong thí nghiệm này cho thấy lô có sử dụng bột xoa cho lợn sơ sinh có tỉ lệ hao hụt thấp hơn lô đối chứng không sử dụng bột xoa cho lợn sơ sinh nhưng chỉ thấp hơn từ 118 đến 161% và khối lượng lợn con cai sữa tăng từ 226 đến 306 kg lợn con/ổ tương đương với 40% đến 54% so với lô đối chứng.

Bảng 1: Ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm bột xoa cho lợn sơ sinh đến tăng khối lượng và tỉ lệ hao hụt của lợn con giai đoạn theo mẹ

Chỉ tiêu theo dõi

Lô 1 (Pháp)

Lô 2 (VN)

Lô 3 (ĐC)

SE

P

Tổng số ổ lợn TN

24

24

24

Số con sơ sinh/ổ

1017 a

1013 a

1021 a

014

0061

Số con cai sữa/ổ

967 a

958 ab

954 bc

018

0043

KL sơ sinh/ổ (kg)

1348 a

1337 a

1347 a

023

0072

KL cai sữa/ổ (kg)

5945 a

5865 a

5639b

056

0046

Tỉ lệ hao hụt (%)

492 a

535 a

653 b

011

0044

Tăng khối lượng (g/con/ngày)

22974a

22856 a

21861 b

711

0037

Các giá trị trong cùng một hàng nếu mang chữ cái khác nhau là sai khác có ý nghĩa (P<0.05); nếu mang chữ cái giống nhau là sai khác không có ý nghĩa (P>0.05)

Ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm bột xoa cho lợn con sơ sinh đến tỉ lệ mắc tiêu chảy và viêm da ở lợn con giai đoạn theo mẹ

Ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm bột xoa cho lợn sơ sinh đến tỉ lệ tiêu chảy của lợn con giai đoạn theo mẹ được trình bày ở Bảng 2.

Bảng 2: Ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm bột xoa cho lợn sơ sinh đến hội chứng tiêu chảy của lợn con giai đoạn theo mẹ

Chỉ tiêu theo dõi

Lô 1 (Pháp)

Lô 2 (VN)

Lô 3 (ĐC)

SE

P

Tổng số lợn thí nghiệm

244

243

245

Số con mắc

23

23

29

Tỉ lệ mắc (%)

9.43 a

9.47 a

11.84 b

0.56

0.039

Số con khỏi

18

18

23

Tỉ lệ khỏi (%)

78.26 a

78.26 a

79.31 a

917

0072

Thời gian điều trị (ngày)

2.1a

2.2a

3.7b

015

0043

Số con hao hụt

5

5

6

Tỉ lệ hao hụt (%)

2.05a

2.06a

2.45b

031

0047

Tỉ lệ lợn con mắc tiêu chảy ở lô đối chứng (1184%) cao hơn ở lô sử dụng bột xoa Mistral (943%) và lô sử dụng bột xoa của Việt Nam (947%) (P = 0039). Trong số lợn con bị tiêu chảy thời gian điều trị khỏi ở lô sử dụng bột Mistral (21 ngày) và lô sử dụng bột xoa của Việt Nam (22 ngày) thấp hơn lô đối chứng (37 ngày) (P = 0043). Tỉ lệ lợn hao hụt do tiêu chảy ở lô đối chứng (245%) cao hơn lô sử dụng bột xoa Mistral (205%) và lô sử dụng bột xoa của Việt Nam (206%) (P = 0047).

Chavananikul và cs (2004) đã tiến hành một thí nghiệm tại tỉnh Ratchaburi của Thái Lan ứng dụng chế phẩm Mistral cho lợn con sơ sinh đã làm tỉ lệ tiêu chảy trong tuần đầu tiên sau khi sinh giảm 40% so với lô đối chứng. Kết quả của thí nghiệm này cho thấy tỉ lệ lợn con tiêu chảy ở lô sử dụng bột xoa Mistral và lô sử dụng bột xoa của Việt Nam thấp hơn lô đối chứng lần lượt là 241% và 237%.

Ảnh hưởng của sử dụng chế phẩm bột xoa cho lợn sơ sinh đến viêm da lợn con giai đoạn theo mẹ được thể hiện ở Bảng 3.

Bảng 3: Ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm bột xoa cho lợn sơ sinh đến bệnh viêm da ở lợn con giai đoạn theo mẹ

Chỉ tiêu theo dõi

Lô 1 (Pháp)

Lô 2 (VN)

Lô 3 (ĐC)

SE

P

Tổng số lợn thí nghiệm

244

243

245

Số con viêm da

13

14

19

Tỉ lệ mắc (%)

5.33a

5.76 a

7.76 b

0.75

0.033

Số con khỏi

9

9

13

Tỉ lệ khỏi (%)

69.23 a

64.29 a

68.42 a

917

0064

Thời gian điều trị (ngày)

513 a

529 a

764 b

015

0021

Số con hao hụt

4

5

6

Tỉ lệ hao hụt (%)

1.64 a

2.06 a

2.45 b

031

0038

Tỉ lệ mắc viêm da ở lô đối chứng (776%) cao hơn lô sử dụng bột xoa Mistral (533%) và lô sử dụng bột xoa của Việt Nam (576%) (P = 0033). Trong số lợn con bị viêm da thời gian điều trị khỏi ở lô sử dụng bột Mistral (513 ngày) và lô sử dụng bột xoa của Việt Nam (529 ngày) thấp hơn lô đối chứng (764 ngày) (P = 0021). Tỉ lệ hao hụt do viêm da ở lô đối chứng (245%) cao hơn lô sử dụng bột xoa Mistral (164%) và lô sử dụng bột xoa của Việt Nam (206%) (P = 0038).

Staphylococus hyicus là nguyên nhân chính gây bệnh viêm da tiết dịch ở lợn con theo mẹ. Vi khuẩn Staphylococus hyicus tồn tại sẵn trong đường sinh dục của lợn mẹ hoặc trong chuồng nuôi. Chúng xâm nhập và gây bệnh cho lợn con ngay trong tuần đầu tiên sau khi sinh. Tỉ lệ mắc bệnh thấp hay cao tùy thuộc vào mùa vụ điều kiện vệ sinh của mỗi trại sức đề kháng của bản thân con vật và tỉ lệ chết có thể lên đến 70% trong các đàn nhiễm bệnh (Wegener và Skov Jensen 2001).

Sử dụng bột xoa cho lợn ngay sau khi sinh có tác dụng làm khô và sạch cơ thể ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập ngay từ khi mới sinh. Vì vậy tỉ lệ viêm da ở lợn con được xoa bột thấp hơn so với lợn không xoa bột và mức độ viêm da nhẹ hơn dẫn đến thời gian điều trị ngắn hơn.

Mặt khác lợn con được xoa bột ngay từ khi sinh ra sẽ mau cứng cáp để bú được sữa đầu sớm. Sữa đầu có nguồn năng lượng rất lớn có hàm lượng kháng thể cao và lợn con chỉ có khả năng hấp thu tốt kháng thể mẹ truyền trong những giờ đầu sau khi sinh. Chính vì vậy bú sữa đầu sớm là yếu tố rất quan trọng đối với lợn con sơ sinh giúp cho lợn khỏe mạnh và chống chịu tốt với những tác động bất lợi từ bên ngoài.

Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng chế phẩm bột xoa

Kết quả tính toán hiệu quả kinh tế của việc sử dụng chế phẩm bột xoa cho lợn sơ sinh trong giai đoạn lợn con theo mẹ được thể hiện ở Bảng 4.

Bảng 4: Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng chế phẩm bột xoa cho lợn sơ sinh trong giai đoạn lợn con theo mẹ

Chỉ tiêu theo dõi

Lô 1

Lô 2

Lô 3

Khối lượng lợn tăng

110340

108680

103019

Tổng thu (đ)

27.585.000

27.170.000

25.754.750

Chi phí TĂ cho lợn mẹ

16.643.088

16.558.819

16.474.550

Chi phí TĂ cho lợn con

1.621.555

1.629.850

1.584.230

Chi phí mua bột xoa

1.250.000

1.000.000

-

Chi thuốc điều trị tiêu chảy

193.200

195.500

258.100

Chi thuốc điều trị viêm da

195.000

224.000

342.000

Tổng chi (đ)

19.902.843

19.608.169

18.658.881

Hiệu quả kinh tế (đ)

7.682.157

7.561.831

7.095.869

So sánh hiệu quả kinh tế của lô TN so với lô ĐC (đ)

568.288

465.962

-

Tổng chi phí thức ăn cho lợn mẹ thức ăn cho lợn con chi phí bột xoa và chi thuốc thú y ở lô sử dụng bột xoa Mistral (19.902.843 đ) cao hơn lô sử dụng bột xoa của Việt Nam (19.608.169 đ) và cao hơn lô đối chứng (18.658.881 đ).

Tổng thu ở lô sử dụng bột xoa Mistral (27.585.000 đ) cao hơn lô sử dụng bột xoa của Việt Nam (27.170.000 đ) và cao hơn lô đối chứng (25.754.750 đ).

Tiền lãi ở lô sử dụng bột xoa Mistral (7.682.157 đ) cao hơn lô sử dụng bột xoa của Việt Nam (7.561.831 đ) và cao hơn lô đối chứng (7.095.869 đ).

Như vậy tiền lãi ở lô sử dụng bột xoa Mistral của Pháp cao hơn so với lô đối chứng là 568.288 đồng và lô sử dụng bột xoa của Việt Nam cao hơn so lô đối chứng là 465.962 đồng.

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Kết luận

Lợn con ngay sau khi sinh ra được xoa bột Mistral của Pháp hoặc xoa bột của Việt Nam đều có mức tăng khối lượng cao hơn tỉ lệ lợn mắc tiêu chảy viêm da và tỉ lệ hao hụt thấp hơn lô đối chứng. Tiền lãi thu về ở lô có sử dụng bột xoa cao hơn so với lô đối chứng không sử dụng bột xoa cho lợn con sơ sinh.

Đề nghị

Trên cơ sở kết quả thí nghiệm đã đạt được đề nghị đưa sử dụng bột xoa cho lợn con sơ sinh vào quy trình chăn nuôi tại Trại lợn giống hạt nhân Thụy Phương.

(Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương)
Các tin khác :