Dinh dưỡng
> Kĩ thuật chăn nuôi
26/06/2015 04:06:08
Bất cập công tác kiểm soát vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ

Theo báo cáo của Cục Thú y tại Hội nghị giết mổ và vận chuyển gia súc gia cầm ngày 14/5/2015 vừa qua thì cả nước vẫn còn tồn tại 34.642 điểm giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ. Phần lớn các điểm giết mổ nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan thú y chỉ có 35% điểm giết mổ được kiểm soát. Hiện nay tại 63 tỉnh thành phố tồn tại các loại hình giết mổ như giết mổ tập trung công nghiệp giết mổ tập trung bán công nghiệp giết mổ thủ công và giết mổ nhỏ lẻ. Chỉ có 3/63 tỉnh hiện còn loại hình giết mổ lưu động. Do tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ tự phát nên các điểm hộ giết mổ thủ công nhỏ lẻ hoạt động tại các hộ gia đình nằm rải rác trong các khu dân cư. Điển hình như tại Hà Nội có tới 99% cơ sở giết mổ nằm trong khu dân cư. Bản thân các hộ giết mổ chưa nhận thức đúng về vệ sinh thú y an toàn thực phẩm mà chỉ chạy theo lợi ích trước mắt nên chưa ủng hộ việc đưa động vật vào giết mổ tập trung. Chủ cơ sở giết mổ chưa nhận thức được trách nhiệm xã hội về nghề nghiệp của mình.

Mặt khác tính đến tháng 2/2015 Đề án quy hoạch cơ sở giết mổ động vật tập trung vẫn còn 20% các tỉnh thành chưa phê duyệt và có những chính sách khuyến khích đầu tư quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm. Một số cơ sở giết mổ tập trung ở Tây Ninh Trà Vinh Quảng Nam đã được xây dựng theo nhu cầu nhưng không còn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất từ đó dẫn tới đầu tư không hợp lý sử dụng khai thác không hiệu quả. Bên cạnh đó công tác quản lý quy hoạch thiếu chặt chẽ dẫn tới tình trạng xây nhà công trình khác gần cơ sở giết mổ tập trung hoặc gần địa điểm đã quy hoạch để xây dựng cơ sở giết mổ tập trung.

Nói chung để tăng cường năng lực quản lý và kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm Cục Thú y cho biết sẽ tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật liên quan; đồng thời kiến nghị Chính phủ các bộ ngành và địa phương ban hành chính sách xã hội hóa công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm phát huy nguồn lực xã hội trong các dịch vụ kỹ thuật về an toàn thực phẩm và chính sách hỗ trợ các hộ giết mổ nhỏ lẻ chuyển đổi ngành nghề.

(Cục Thú y)
Các tin khác :