Thông tin sự kiện
> Tin trong nước
26/06/2015 04:06:08
Bình Phước: Đầu năm 2015 chăn nuôi lợn phát triển mạnh mẽ/Binh Phuoc: The pig livestock has grown strongly in early 2015

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước thì hiện trên toàn địa bàn tỉnh có 260.133 con lợn trong đó lợn thịt có 224.662 con chiếm 8636% lợn nái 34.575 con chiếm 1329% lợn đực giống 896 con chiếm 034% so với tổng đàn.

Tổng đàn lợn chăn nuôi quy mô trang trại là 237.044 con/165 trang trại chiếm 9112% so với tổng đàn lợn toàn tỉnh. Trong đó có 2 trại giống cụ kỵ có quy mô 350 – 650 con 8 trại nái quy mô 1.200 con – 12.000 con 28 trại hỗn hợp quy mô 150 – 600 con 05 trại nuôi hậu bị quy mô 6000 – 10.000 con 122 trại chăn nuôi lợn thịt quy mô 250 – 12.000 con. Tổng số trang trại chăn nuôi lợn có vốn đầu tư nước ngoài là 134 trang trại chiếm 8121% số trại có vốn đầu tư trong nước là 31 trại chiếm 1878% so với tổng trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

Đối với chăn nuôi nhỏ lẻ tổng đàn vẫn rất lớn là 28.939 con chiếm 1112% so với tổng đàn lợn toàn tỉnh với số lượng lợn thịt là 7.091 con lợn nái 10.388 con số lợn đực giống 491 con.

Trong năm 2015 này dự kiến sẽ có thêm ít nhất 13 cơ sở chăn nuôi lợn đầu tư vào địa bàn tỉnh. Cụ thể 10 công ty chăn nuôi lợn thịt (Công ty TNHH Song Bích quy mô 1.200 con; Công ty Châu Vĩ Đại quy mô 12000 con; Công ty TNHH Minh Lập quy mô 10.000 con; Công ty CPĐTXD Thiên Nam quy mô 1.200 con; Công ty TNHH MTV 16 quy mô 2.400 con; Công ty TNHH MTV Khang Trang quy mô 10.000 con; Công ty CP Phú Lộc quy mô 920 con Công ty cao su Bình Phước quy mô 10.000 con; Công ty cao su Phước Long quy mô 10.000 con) và 3 công ty đầu tư chăn nuôi lợn nái (Công ty TNHH DV Chí Phú 2.400 con; Công ty TNHH chăn nuôi Tân Tiến quy mô 2.400 con; Công ty TNHH Huy Anh quy mô 2.400 con).

Hiện tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dịch tả lợn đạt 80% tổng đàn.

(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước)
Các tin khác :