Thông tin sự kiện
> Tin trong nước
29/06/2015 15:06:56
Chăn nuôi tháng 6 và 6 tháng đầu năm / The livestock in June and the first 6 months

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chăn nuôi 6 tháng đầu năm khá thuận lợi thiên tai và dịch bệnh lớn không xảy ra. Đặc biệt là đàn bò sữa tăng mạnh (tăng 265% so với cùng kỳ năm trước) do một số doanh nghiệp tăng cường đầu tư và mở rộng quy mô chăn nuôi. Chăn nuôi lợn phát triển khá thuận lợi do dịch lợn tai xanh không xảy ra và giá bán lợn hơi ở mức

có lợi cho người chăn nuôi. Đàn lợn của cả nước tại thời điểm điền tra 1/4 có 272 triệu con tăng 29%; gia cầm có 3271 triệu con tăng 40%; đàn bò có 53 triệu con bò tăng 27% và đàn trâu có 26 triệu con bằng 996% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chăn nuôi lợn: Theo kết quả điều tra tại thời điểm 1/4/2015 của Tổng cục Thống kê tổng số lợn của cả nước có 272 triệu con tăng 29%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 6 tháng đạt 205 triệu tấn tăng 39% so với cùng kỳ năm 2014. Chăn nuôi lợn sáu tháng đầu năm 2015 phát triển khá thuận lợi do dịch lợn tai xanh không xảy ra và giá bán lợn hơi vẫn ở mức có lợi cho người chăn nuôi.

Chăn nuôi gia cầm: Theo kết quả điều tra tại thời điểm 1/4/2015 của Tổng cục Thống kê tổng số gia cầm của cả nước có 3271 triệu con tăng 40%; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 6 tháng đạt 5159 nghìn tấn tăng 45%; sản lượng trứng gia cầm 6 tháng đạt 49 tỷ quả tăng 63% so với cùng kỳ năm 2014. Chăn nuôi gia cầm với quy mô lớn đảm bảo an toàn dịch bệnh ngày càng được các địa phương chú trọng trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ có xu hướng giảm dần. Sáu tháng đầu năm 2015 dịch cúm gia cầm tuy không bùng phát mạnh nhưng vẫn xảy ra ở một vài tỉnh kết hợp với thời tiết ẩm thấp trong quý một nắng nóng trong quý hai đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinhchăn nuôi nhỏ lẻ có xu hướng giảm dần. Sáu tháng đầu năm 2015 dịch cúm gia cầm tuy không bùng phát mạnh nhưng vẫn xảy ra ở một vài tỉnh kết hợp với thời tiết ẩm thấp trong quý một nắng nóng trong quý hai đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh

trưởng phát triển của đàn gia cầm trên cả nước. Hiện tại thời tiết vẫn đang diễn biến thất thường là điều kiện tốt cho mầm bệnh tồn tại phát triển do vậy để chăn nuôi gia cầm đạt hiệu quả cao người chăn nuôi cần tích cực chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh bằng cách tăng cường công tác giám sát nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời nếu ổ dịch xuất hiện.

(Trung tâm Tin học và Thống kê Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




Các tin khác :