Hỏi - đáp
6/24/2015 2:40:47 PM
08/07/2015 | 06:07
My farm is 100 sows and the pig have symptom as yellow and non-bubble and thick manure (both in piglet and sow). Antibiotic has been used but sign not reduce. This situation is not caused by coccidian...
08/07/2015 | 06:07
/ My farm have some sows. And the piglet is 14 day but very weak. The litter size is 13 but now only 8 piglets remain. And the pig are anorexia. Bạn không cung cấp thông tin về tình trạ...
08/07/2015 | 06:07
/ What are the reasons that most of pig producers wean piglet at 28 day currently instead of 21 day. Nhũng biến đổi sinh lý heo sau cai sữa? Trong đó, thay đổi gì là ...
03/01/2014 | 09:01
Việc phòng chống bệnh PRRS muốn hiệu quả cần tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn sinh học và tùy theo đặc điểm dịch tễ của từng trại. Bạn không nêu r...
28/05/2013 | 10:05
Triệu chứng xuất huyết ruột và tiêu chảy ở heo thịt cũng như ở heo cai sữa thường là bệnh Hồng lỵ. Nguyên nhân là do vi khuẩn có hình dạng hơi xoắn ...
02/01/2013 | 02:01
Cause of hernia disease in pigs. How to fix as well as neat tricks and effective in the treatment? Hiện tượng sa ruột ở heo con có 2 dạng: sa ruột cuống rốn và sa ruột b...
22/09/2011 | 03:09
Trả lời: Theo trình bày của bạn chúng tôi nghĩ rằng heo nái của nhà bị chứng viêm tử cung do nhiễm khuẩn. Chứng viêm tử cung thường xảy ra trên heo nái ...
22/09/2011 | 03:09
Trả lời: Theo mô tả của Anh đàn heo có thể bị bệnh do Mycoplasma hyopneumoniae một loại vi khuẩn gây bệnh trên đường hô hấp nhiễm và tồn tại dai dẳng ...
12/05/2011 | 10:05
What is blue ear outbreak not above 21 days? In current blue ear situation should we vaccinate to prevent CSF salmonellosis Pasteurellosis for weaner? Theo quy định về thú y 21 ngày là th...
12/05/2011 | 08:05
If we move the weaner to finish barn before 75 days old there are not any problem. But If we left them in weaner barn to 80 – 90 days old they will have respiratory signs and coughing a lot. ...
12/05/2011 | 08:05
The finisher in 160 – 170 days old in normal sign. But they suddenly died. Autopsy lesions include: heart liver lung are in good condition bụt gut wall is thin and intestinal haemorrhage. So what...
06/05/2011 | 09:05
/ My pig herd is 70 day. Some have hind legs lameness could not stand and fever and anorexia. What disease is it? And how to treat it? Do gia đình chỉ trình bày triệu chứng heo bị qu...
20/04/2011 | 03:04
Một số kháng sinh an toàn cho thú mang thai gồm: betalactam macrolide. Những kháng sinh kém an toàn bao gồm: sulfadimidine (số heo con đẻ ra ít heo yếu) nho...
20/04/2011 | 09:04
Hiện tượng sa trực tràng như bạn trình bày có phải là dấu hiệu như sau: Tại vùng rốn của heo bị lồi một khối to? Nếu là hiện tượng na...