Chăn nuôi
6/24/2015 2:40:47 PM
26/06/2015 | 05:06
Nguyên nhân của sự xâm nhập và lan truyền dịch bệnh. Gần đây vấn đề nghiêm trọng của các trại heo là sự lan truyền của PRRS. 80% sự xâm nhiễm của...
26/06/2015 | 05:06
Nếu chăm sóc heo từ nhỏ tốt thì khi xuất chuồng mọi việc sẽ dễ dàng. Việc chuẩn bị xuất heo phải bắt đầu ngay từ khi heo còn nhỏ. Bài viết dưới...
26/06/2015 | 05:06
Kết quả nghiên cứu của các bác sĩ trong Hiệp hội nuôi heo Bắc Trung Bộ ( North Central Committee on Swine Management) cho thấy việc duy trì nhóm heo từ trại cai s...
26/06/2015 | 05:06
Các nhà nghiên cứu của trường Đại học KSU Mỹ nói: “Cần phải thận trọng khi thiết kế lắp đặt mới hệ thống máng đựng thức hoặc đổi máng...
26/06/2015 | 05:06
Trường hợp khi xây dựng trại mới cần chú ý tới các trại xung quanh trong vòng bán kính 5km. Tốt nhất nên xây dựng ở những vị trí cách trại khác...