Gây giống
6/24/2015 2:40:47 PM
26/06/2015 | 04:06
Cấu tạo cơ quan sinh sản của heo nái: Cấu tạo cơ quan sinh sản của heo nái bao gồm buồng trứng ống dẫn trứng và tử cung (sừng tử cung thân tử cung c...
26/06/2015 | 04:06
1. Heo với vòng đời sinh sản được nâng cao: Việc áp dụng các biện pháp kĩ thuật cho heo con sơ sinh thụ tinh nhân tạo heo thịt có thể giúp nâng cao năng su...
26/06/2015 | 04:06
Tình trạng sức khỏe tốt và ảnh hưởng của nó đối với sự thành công trong sản xuất thịt heo đã được khẳng định và công nhận như là một trong nh...
26/06/2015 | 04:06
Heo mẹ khỏe mạnh và heo con cũng khỏe mạnh là điều mà tự bản thân chúng không thực hiện được. Để thành công trong việc nuôi heo thì cần có sự nỗ l...
26/06/2015 | 04:06
Điểm khác biệt giữa thụ tinh nhân tạo và phối tự nhiên là một số việc của heo đực người kỹ thuật sẽ làm thay. Nhân viên phụ trách thụ tinh nhân t...
26/06/2015 | 04:06
Số heo cai sữa so với số con đẻ ra /nái /năm quan trọng hơn trong bảng năng suất. Số heo cai sữa/nái/năm do số lứa đẻ/năm và số con cai sữa/nái quy...
26/06/2015 | 04:06
Hutterville Colony một năm bán 13.800 con heo. Để đạt con số này bầy heo thịt và heo nái F1 của Hutterville Colony đóng vai trò hết sức quan trọng. Trại có 540 ...
26/06/2015 | 04:06
Trong quá trình làm việc tại các phòng thí nghiệm và nông trại từ lâu chúng ta đã biết rõ việc quản lý heo hậu bị rất quan trọng ảnh hưởng tới năng ...
26/06/2015 | 04:06
Cục Thú y vừa phối hợp với Tổ chức Bảo vệ động vật thế giới (WAP) tổ chức lớp Tập huấn giảng viên nguồn về giết mổ lợn nhân đạo. Tham d...