Liên Hệ

Công ty cổ phần đầu tư & phát triển nông nghiệp Lộc Phát

Địa Chỉ: Cụm CN Đức Thượng – Hoài Đức – Hà Nội

ĐT: (0433) 993. 768 – Fax: (0433) 993 266