Thông tin sự kiện
> Tin trong nước
26/06/2015 04:06:09
Phú Thọ: chăn nuôi lợn năm 2014 đạt gần 25 tỷ đồng/Phu Tho: the pig breeding reached 2.5 billion VND in 2014

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi giai đoạn 2006-2014 đạt 84%/năm trong đó chăn nuôi gia súc (lợn trâu bò) đạt 842%/năm. Giá trị sản xuất chăn nuôi lợn tăng 821%/năm. Chăn nuôi gia cầm giai đoạn 2006-2014 tăng 951%/năm.

Năm 2014 giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2020) chăn nuôi gia súc đạt 2.7935 tỷ đồng (trong đó chăn nuôi lợn đạt 2.485 tỷ đồng) chiếm 646% tổng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. Chăn nuôi gia cầm chiếm 3266% (đạt 1.4122 tỷ đồng). Phú Thọ xác định vật nuôi chủ lực là lợn gà bò.

Tổng đàn lợn của tỉnh hiện đạt 777.758 con. Trong đó đàn lợn nái sinh sản là 94.437 con chiếm 1214% tổng đàn lợn đàn lợn nái 100% máu ngoại đạt 248%. Lợn đực giống đạt 1279 con lợn thịt đạt 682.042 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng hơn 98.506 tấn chiếm 7178% tổng sản lượng thịt gia súc gia cầm hơi xuất chuồng.

Tổng đàn gia cầm có tốc độ tăng trưởng tương đối cao bình quân tăng 419%/năm giai đoạn 2006 -2014. Hiện tổng đàn đạt 11441 nghìn con tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 419%/năm.
Tỉnh cũng đang triển khai công tác quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030. Riêng về chăn nuôi lợn tỉnh định hướng tiếp tục phát triển đàn lợn tăng về số lượng sản lượng và nâng cao chất lượng theo hướng đồng nhất sản phẩm kết nối thị trường tiêu thụ. Phát huy vai trò đầu kéo của doanh nghiệp đối với chăn nuôi lợn trang trại tập trung liên doanh liên kết tạo khối lượng hàng hóa lớn. Từng bước tổ chức lại chăn nuôi lợn gia trại nông hộ thành HTX tổ hợp tác ứng dụng các yếu tố chăn nuôi công nghiệp vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực phẩm tại chỗ và bước đầu kết nối thị trường tiêu thụ bên ngoài. Đến năm 2030 tổng đàn lợn khoảng 13 triệu con tốc độ tăng đàn bình quân giai đoạn 2021 – 2030 đạt 297%/năm. Trong đó tổng số con xuất chuồng/năm đạt gần 2 triệu con sản lượng đạt 1635 nghìn tấn/năm 2030.

Về gia cầm thì tiếp tục phát triển đàn gia cầm tăng cả về số lượng và sản lượng phát triển chăn nuôi gà trống thả đồi thả vườn. Hình thành các vùng chăn nuôi gia cầm tập trung tạo ra khối lượng sản phẩm lớn ổn định gắn với xây dựng chỉ dẫn địa lý thương hiệu kết nối thị trường tiêu thụ thông qua doanh nghiệp. Đến năm 2030 có 185 triệu con tăng bình quân 29%/năm. Áp dụng biện pháp nuôi thâm canh tập trung tăng số lứa gia cầm xuất chuồng. Đưa sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng đạt 667 nghìn tấn vào năm 2030.
(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ)
Các tin khác :