Thông tin chăn nuôi
>
21/10/2015 01:10:43
Tháng 9: chăn nuôi tiếp tục tăng trưởng ổn định / September: Livestock continues the steady growth
Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất toàn ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 9 tháng năm 2015 theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 590,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1 % so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức tăng cùng kỳ các năm gần đây (9 tháng năm 2014 tăng 3,47%, năm 2013 tăng 2,71%, năm 2012 tăng 3,5%). Trong đó lĩnh vực nông nghiệp ước đạt 432,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8%.   Trong tháng 9/2015, ngành chăn nuôi tương đối ổn định, giá trị sản xuất 9 tháng ở mức xấp xỉ 4%. Thời gian qua, giá heo hơi tại các tỉnh phía Nam giảm do sức tiêu thụ heo hơi của các tỉnh phía Bắc giảm, trong khi nguồn cung heo tới lứa đang tăng. Giá thu mua heo hơi tại trại ở khu vực Đông Nam Bộ đã giảm khoảng 500-1.000đ/kg và giảm 1.000 – 2.000đ/kg tại khu vực ĐBSCL xuống các mức tương ứng là 45.000đ/kg và 43.000đ/kg. Giá thu mua gà thịt lông màu tại trại tại khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL hiện đang ở mức 28.000 – 29.000đ/kg, giảm khoảng 4.000 – 4.500đ/kg so đầu tháng.   Chăn nuôi heo phát triển tương đối tốt do nhu cầu thị trường đầu ra ổn định, giá thịt heo hơi duy trì lãi suất cho người chăn nuôi. Ước tính tổng số heo của cả nước tháng 9/2015 tăng khoảng 2,5-3%; sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng 9 tháng tăng 3,71% so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi heo phát triển tương đối tốt do nhu cầu thị trường đầu ra ổn định, giá thịt heo hơi duy trì lãi suất cho người chăn nuôi. Mô hình chăn nuôi lớn tiếp tục đem lại hiệu quả về kinh tế xã hội, bên cạnh đó việc hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất giữa người chăn nuôi và các doanh nghiệp, hệ thống phân phối đang dần được chú ý và áp dụng. Theo ước tính của TCTK, tổng số heo của cả nước tháng 9/2015 tăng khoảng 2,5- 3%   Chăn nuôi gia cầm cũng tăng trưởng khá. Ước tính tổng số gia cầm của cả nước tháng 9/2015 tăng khoảng 3-3,5%; sản lượng thịt gia cầm tăng 9 tháng tăng khoảng 5,33% so với cùng kỳ năm trước.  Ước tính tổng số gia cầm của cả nước tháng 9/2015 tăng khoảng 3-3,5% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, chăn nuôi gia cầm với quy mô lớn, đảm bảo an toàn dịch bệnh ngày càng được các địa phương chú trọng trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ đang có xu hướng giảm dần.   Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 9 năm 2015 ước đạt 2,15 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 9 tháng đầu năm 2015 lên 21,65 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 9/2015 ước đạt 344 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2015 đạt 2,59 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2014. Thị trường nhập khẩu chính của nhóm mặt hàng này là Achentina (chiếm 42% thị phần), tiếp đến là Hoa Kỳ (14,4%); Brazil (7,8%) và Trung Quốc (5,9%). Thị trường có giá trị tăng đột biến so với cùng kỳ là Áo (hơn gần 80 lần).   Ước khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 9/2015 đạt 21 nghìn tấn với giá trị 10 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 1,195 triệu tấn, giá trị nhập khẩu đạt 547 triệu USD, tăng 2,1% về khối lượng và giảm 20% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.   Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 9/2015 đạt 408 nghìn tấn với giá trị đạt 84 triệu USD, đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 4,67 triệu tấn, giá trị nhập khẩu đạt 1,04 tỷ USD, tăng 48,9% về khối lượng và tăng 28,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Braxin và Achentina là hai thị trường nhập khẩu chính của mặt hàng này, chiếm lần lượt là 48,1% và 46,6% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này. Thị trường có giá trị tăng đột biến so với cùng kỳ là Achentina (hơn 10 lần).  

(Trung tâm Tin học và Thống kê)

 Các tin khác :