Dinh dưỡng
> Kĩ thuật chăn nuôi
26/06/2015 04:06:08
Tình hình chăn nuôi tháng 5 năm 2015 / The livestock situation in May 2015

Theo dõi của Trung tâm Tin học và Thống kê Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết tháng 5 năm 2015 chăn nuôi phát triển ổn định giá bán vẫn ở mức có lợi cho người chăn nuôi xu hướng chăn nuôi đang có sự chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi với quy mô gia trại trang trại. Theo kết quả báo cáo sơ bộ tổng điều tra 1/4/2015 của Tổng cục Thống kê tại thời điểm 1/4/2015 cả nước có 26 triệu con trâu bằng 996% so với cùng kỳ năm trước; 53 triệu con bò tăng 27%; đàn bò sữa tiếp tục phát triển đạt 2537 nghìn con tăng 532 nghìn con (+26%) so cùng kỳ năm trước. Tổng số lợn của cả nước có 271 triệu con tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi lợn hiện đang phát triển tương đối tốt do dịch lợn tai xanh không xảy ra và giá bán lợn hơi vẫn ở mức có lợi cho người chăn nuôi. Tổng số gia cầm của cả nước có 327 triệu con tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi gia cầm với quy mô lớn đảm bảo an toàn dịch bệnh ngày càng được các địa phương chú trọng trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ có xu hướng giảm dần.

Đàn lợn: Theo kết quả điều tra sơ bộ tại thời điểm 1/4/2015 tổng số lợn của cả nước có 271 triệu con tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Chăn nuôi lợn hiện đang phát triển tương đối tốt do dịch lợn tai xanh không xảy ra và giá bán lợn hơi vẫn ở mức có lợi cho người chăn nuôi. Một số tỉnh đang tiến hành quy hoạch lại vùng chăn nuôi tập trung nên xu hướng chăn nuôi đang có sự chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi với quy mô ngày càng lớn hơn theo quy mô gia trại trang trại.

Đàn gia cầm: Theo kết quả điều tra sơ bộ tại thời điểm 1/4/2015 tổng số gia cầm của cả nước có 327 triệu con tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian qua dịch cúm gia cầm vẫn xuất hiện tại một vài tỉnh kết hợp với thời tiết nắng nóng và thay đổi thất thường đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động chăn nuôi gia cầm trong nước. Chăn nuôi gia cầm với quy mô lớn đảm bảo an toàn dịch bệnh ngày càng được các địa phương chú trọng trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ có xu hướng giảm dần.

Về tình hình dịch bệnh: Cả nước hiện nay còn 1 hộ tại địa bàn xã Hòa Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long và 2 hộ tại xã Ea Lê Ya Tờ Mốt huyện Ea Súp tỉnh Đăk Lăk chưa qua 21 ngày. Song cả nước không còn tỉnh nào có dịch lợn tai xanh.

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 năm 2015 ước đạt 237 tỷ USD ưa giá trị xuất khẩu của ngành 5 tháng đầu năm 2015 lên 114 tỷ USD giảm 73% so ới cùng kỳ năm 2014. Trong đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 62 tỷ USD giảm 74% giảm rất mạnh ở các mặt hàng như gạo (146%) và cà phê 38%); Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 241 tỷ USD giảm 17% giảm rất mạnh ở thị ường lớn nhất là Mỹ (3013%); Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 69 tỷ USD tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tháng này ước tính đạt 449 nghìn tấn với giá trị đạt 131 triệu USD đưa tổng khối lượng xuất khẩu mặt hàng này 5 tháng đầu năm 2015 đạt 241 triệu tấn với giá trị 725 triệu USD tăng 509% về khối lượng và tăng 445% về giá trị so cùng kỳ năm 2014. Trong 4 tháng đầu năm 2015 Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu chính chiếm 8941% thị phần tăng 4647% về khối lượng và tăng 4287% về giá trị.

Giá trị nhập khẩu toàn ngành nông lâm thủy sản trong 5 tháng đầu năm 2015 ước đạt 925 tỷ USD tăng 81% so với năm cùng kỳ năm 2014. Trong đó nhập khẩu một số mặt hàng chính đạt khoảng 713 tỷ USD tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 5/2015 ước đạt 211 triệu USD đưa giá trị nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2015 đạt 138 tỷ USD tăng 145% so với cùng kỳ năm 2014.Thị trường nhập khẩu chính của nhóm mặt hàng này là Achentina (chiếm 362% thị phần) tiếp đến là Hoa Kỳ (195%) và Trung Quốc (77%).

Ước lượng khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 5/2015 đạt 183 nghìn tấn với giá trị 83 triệu USD đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 5 tháng đầu năm 2015 đạt 732 nghìn tấn giá trị nhập khẩu đạt 349 triệu USD giảm 04% về khối lượng và giảm 191% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 5/2015 đạt 634 nghìn tấn với giá trị đạt 146 triệu USD đưa khối lượng nhập khẩu mặt hàng này trong 5 tháng đầu năm 2015 đạt 287 triệu tấn giá trị nhập khẩu đạt 622 triệu USD tăng 303% về khối lượng và tăng 168% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Braxin Achentina và Ấn Độ là ba thị trường nhập khẩu chính của mặt hàng này chiếm lần lượt 743%; 179% và 44% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này.

(Trung tâm Tin học và Thống kê Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Các tin khác :